NAIRUD – MAHIWAGA LYRICS   

NAIRUD – MAHIWAGA LYRICS 

 
mahiwaga
mahiwagang halaman
mahiwaga

mahiwagang halaman
ako’y natatawa
sa mga sinasabi nila
na ang halaman ay nakakasama
sa katawan at isipan ng tao
ngunit ang tawag ay gamot
na yaong bansa
mahiwaga
mahiwagang halaman
mahiwaga
mahiwagang halaman
mahiwaga
mahiwaga
mahiwaga
mahiwagang halaman
ako ang siyang daan
nang maiwasto ang kaalaman
na ito ay nilikha ng diyos ama
at buong puso na matataggap
ng tao
na ang halaman ay gamot
na yaong bansa
mahiwaga
mahiwagang halaman
mahiwaga
mahiwagang halaman
mahiwaga
mahiwaga
mahiwaga
mahiwagang halaman
woooh wooh wooh
yeah …
mahiwaga
mahiwaga
mahiwaga
mahiwagang halaman

 

– nairud lyrics

Leave a Reply