HIS LIFE CITY CHURCH – MANGHA LYRICS

HIS LIFE CITY CHURCH – MANGHA LYRICS

mangha

i
ang diyos na lumikha ng langit
ang diyos na lumikha ng lupa
ang lahat umaawit sa himig ng langit

ii
ikaw na lumikha ng araw
ang bawat ningning ng buwan at bituin
ang lahat umaawit

pre#chorus:
kamangha#mangha ang iyong nilikha
ang puso ko’y umaapaw

iii
ikaw na lumikha ng dagat
mga punong nagbibig#y kulay
mga ibong umaawit

pre#chorus:
kamangha#mangha ang iyong nilikha
ang puso ko’y umaapaw
kamangha#mangha ang iyong nilikha
ang puso ko’y umaapaw

chorus:
purihin ka
ako’y namamangha
purihin ka
sayo’y namamangha

iv
ikaw na lumikha ng langit at lupa
puno ng biyaya’t pag#ibig
ika’y bumaba upang ako’y tubusin at iligtas

v
ikaw ang messias, ilaw ng buhay
isinilang ka sa sabsaban
inialay ang buhay upang ako’y bigyan ng pag#asa

pre#chorus:
kamangha#mangha ang iyong ginawa
ng#yon ako ay malaya
kamangha#mangha ang iyong ginawa
ako’y puspos ng pag#asa

chorus:
purihin ka
ako’y namamangha
purihin ka
sayo’y namamangha

bridge:
hesus, ako’y namamangha
ikaw ay dakila
wala kang katulad

ang ngalan mo’y itataas
buong langit at lupa
kami ay sumasamba

chorus:
purihin ka
ako’y namamangha
purihin ka
sayo’y namamangha

 

Leave a Reply