DWTA – SANTIGWAR LYRICS

DWTA – SANTIGWAR LYRICS

nagtutubod ka baya sa mga tawong lipod?
o kaya sa mga dai nahihiling kan satong mga mata?
mala igwa daang nahihiling sa may higod
ugaring dai man akong nakakasabatan

nagtutubod ka baya sa istorya kan iba?
manungod sa mga kapre, asw+ng, tikbalang
makangalas man an mga bag+y na an
tunay daw an o utik+utik man sana

pero matubod ka daw kung sabihon ko na uning tigtatago ko
bako ini huna+huna lalo na bako ini kurukalwag

mari na mapasantigwar kita
ipapahiling ko saimo an sakong namamati
mari na mapasantigwar kita
pagmahiling mo sana mag tubod ka na
na muya taka

pasensya na ta
dai ako naka hiro kan may nag tabi+ tabi po
kaya naigo ako kan nahiling takang biyo
pero please lang
mas kaya ko pang makahiling ning maligno
kaysa mahiling kang may kaiba nang iba

mari na mapasantigwar kita
ipapahiling ko saimo an sakong namamati
mari na mapasantigwar kita
pag mahiling mo sana magtubod ka na

mari na mapasantigwar na kita
ipapahiling ko saimo an sakong namamati
mari na mapasantigwar kita
tibaad mahiling mo kung gano taka ka muya
na muya taka
na muyahon taka

 

Leave a Reply